Kargo Bilgileri

Kargo ve teslimat masrafları ALICI'ya aittir. Ürün bedelinedahil değildir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışverişyapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimatmasrafı SATICI'ya aittir. Teslimat , ürün ağırlığına, miktarına, boyutlarınabağlı olarak anlaşmalı kargo şirketleri veya nakliyat firmalarıyla ALICI'nınyukarıda belirtilen 'Ürün Teslimat Adresi'ne teslim edilecektir.

Mal / hizmetin teslimi ALICI'nın talep ettiği adrestekendisine yapılır. Kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka biradrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır.Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlututulamaz. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahiFirmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabuledilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan hertürlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonunFirmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satışsözleşmesinin imzalı bir nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelininALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi birnedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse,SATICI mal / hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

ALICI'nın siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlardaSATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI Ürün’ünkargo görevlisi tarafından teslimi sırasında Ürün sayısı ile SATICI tarafındandüzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekleyükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı faturadüzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ve miktarda ürünler pakettebulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanaktutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette ÜrünlerinSATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafındanÜrünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.

Tüketici teslim almadan önce ürünlerin muayenesini yapmalı,ayıplı ve hasarlı malı kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. ALICIkargodan teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul eder.